Home » Veldhockey » F-Jeugd » F Periodeplan » F Instructies

Instructies voor gebruik periodeplannen

 

1. De trainer gebruikt één of meerdere oefeningen van het weekthema. Buiten het verplichte thema heeft de trainer nog ruimte om naar behoefte zelf één oefening toe te voegen.
2. De trainer kiest zelf een warming -up om de training mee aan te vangen uit de beschikbaar gestelde warming-up oefeningen in de betreffende leeftijdscategorie.
3. De trainer sluit de training af met een partijspel en kiest deze uit de beschikbaar gestelde partijspellen in de corresponderende leeftijdscategorie.