Home » Skills bibliotheek

Stick vast houden

Stick vast houden

Voordat de speler leert hoe hij de bal moet dribbelen, passen of pushen, moet hij eerst weten hoe hij de stick moet vasthouden.
Linkerhand stevig aan de bovenkant van de stick

Vingers rond de greep (dus geen "penhoudergreep")

Rechterhand in het midden van de stick

Armen weg van het lichaam = stick voor het lichaam

Ellebogen uit elkaar

Stick draaien

Draai de linkerhand naar binnen (tegen de klok in)

Rechterhand in het midden van de stick

Rechterhand losjes rond de stick als een buis. Gebruik eventueel een leeg toiletrolletje om de beweging aan te leren.

De rechterhand draait niet mee met de stick

De haak van de stick gaat over de bal, de bal kan met de backhand gespeeld worden

Rennen met de bal

Rennen met de bal (dribbelen)

Hou je stick in de normale greep.

Buig knieën, houd bovenlichaam groot, rechte rug

Bal positie rechtsvoor

Stick 45º boven de grond

Balcontact, bal op de stick

Aandacht voor de bal en de omgeving (split vision)

Stop de bal vanuit de dribble

Draai de stick om (bolle kant komt naar voren) en leg hem voor de bal.

Stop de bal ver van je voeten

Vervolgactie naar links of rechts

Indian dribble

De indian dribble is een dribbel voor het lichaam waarbij de bal ritmisch naar links en naar rechts wordt gebracht met de stick.

Aandachtspunten zijn:

Normale greep

Ellebogen uit elkaar

Draai het bovenlichaam zo min mogelijk

Stick boven de bal

Ritmische dribbelbeweging voor het lichaam

Aandacht voor de bal en de omgeving (split vision)

Excentrische dribble

Als Indian dribble, maar nu is de bal links of rechts "buiten" het lichaam.

A-rytmische dribble

Breng de bal naar linksvoor "buiten" het lichaam, breng hem dan naar rechtsvoor het lichaam en breng hem daarheen.

Herhaal.

Normale slalom, backhand- forehand

Stick in de normale greep

Bal ver weg van de voeten

Draai de linkerhand naar binnen (tegen de klok in)

Rechterhand losjes om de stick als een buis

Breng de bal links en rechts voor het lichaam

Aandacht voor de bal en de omgeving ( split vision)

Normale slalom, alleen forehand

Stick in de normale greep

Bal ver weg van de voeten

Bij het draaien naar rechts, wijs met de linker elleboog naar voren

Voetenwerk, met kleine stapjes "rond de bal lopen"

Rennen met de bal met richting en tempo wijziging

Handen in de normale greep, handen uit elkaar

Ellebogen uit elkaar

Houd de bal aan de stick.

Verander snel van richting

Na de verandering van richting, versnel een paar stappen

Let op de bal en de stick

Trek de bal naar links bij het veranderen van richting

Bij het veranderen van richting naar rechts 'om de bal heen lopen' of de bal eerst met de haak oppakken.

Rennen met de bal, open op forehand

Plaats van de bal rechts van het lichaam

Bal ligt voornamelijk bij de achterste voet

Open de vlakke stickzijde elke keer

De bal kan op elk moment naar rechts begeleid worden

Met één hand dribbelen, links en rechts

Dit geeft de speler een groter bereik en stelt hem in staat om buiten het bereik van de verdediger te blijven.

Gestrekte arm

Pols gebogen naar het lichaam

Indien nodig, zet het lichaam tussen de bal en de tegenstander om de tegenstander af te snijden

Na het passeren, neem de bal met twee handen terug op de forehand

Passen van de bal

Schuiflslag

Normale greep, handen uit elkaar

Zet de stick op de grond ter hoogte van de rechtervoet

Bal ter hoogte van de linkervoet

Linker schouders in de richting van het spel

Schuif de stick over de grond iets naar achteren en veeg dan naar voren "door de bal".

Richt de stick naar de bal

Schuifslag in de loop, rollende bal

Handen uit elkaar

Draai de linkerschouder in de richting van het spel

Veeg de stick over de grond van achter naar voren

Knieën buigen

Stick bijna horizontaal om een groot stickgebied te krijgen

Richt op de bal met de stick na het passen van de bal

Lange pass

De lange slag is een gecombineerde beweging van de bovenlichaamsrotatie, armzwaai en polsbeweging

Bal voor de linkervoet

Bal weg van het lichaam

Handen samen aan de top van de stick

Armen vrij van het lichaam

De haak van de stick wijst omhoog

Linker schouder wijst naar de pass richting

Leg de stick achter je op de grond

Maak een wijde halve cirkel met je stick over de grond

Zwaai door de bal

De na-swing is ook over de grond

Breng je lichaamsgewicht van je achterste been naar je voorste been

Backhand pass

Bal bij de rechtervoet of voor de rechtervoet

Bal weg van het lichaam

Handen samen bij de top van de stick

Armen vrij van het lichaam

Leg de stick achter je op de grond

Rechter schouder wijst in de pass richting

Maak een wijde halve cirkel met je stick over de grond

Zwaai door de bal

De na-swing is ook over de grond.

Breng je lichaamsgewicht van je achterste been naar je voorste been

Rotatie van het bovenlichaam

Maak een polsbeweging

De positie van de bal en de polsbeweging bepalen de richting

Push

Handen in normale greep, handen uit elkaar

Linker schouder wijst in de richting van het spel

Bal voor het lichaam, rechterkant van de rechtervoet

Knieën gebogen, gewicht op het rechterbeen

Armen vrij van het lichaam, linker elleboog wijst naar voren

Stick achter de bal

Speel de bal door hem over de grond te trekken en dan te duwen

Gewicht verplaatst naar de linkervoet

Knieën blijven gebogen

Wijs de bal met de stick na het passen van de bal

Slag/Lange forhand pass

Bal bij of voor de linkervoet

Bal niet te ver en niet te dicht van het lichaam

Handen bij elkaar aan de top van de stick

Ellebogen licht gebogen

Armen vrij van het lichaam

Linker schouder wijst in de pass richting

Knieën en bovenlichaam licht gebogen, rechte onderrug

De haak van de stick wijst naar boven tijdens de achterzwaai.

Tijdens het raken van de bal zijn de armen gestrekt

Het lichaamsgewicht wordt van het achterste been naar het voorste been gebracht

Gecombineerde beweging van lichaamsrotatie, armzwaai en polsbeweging

Bij het richten van de bal in de nazwaai, wijst de haak van de stick weer omhoog

Hoge push/Scoop

Normale greep

Linker schouder wijst in de richting van het spel

Ellebogen uit elkaar

Bal voor het lichaam

Stap voorwaarts met je linkervoet

Lichaamsgewicht komt op de voorste voet

Knieën sterk gebogen

Plaats de stick diagonaal onder de bal

Hefboomwerking: rechterhand duwt de bal weg, de linkerhand bovenaan trekt de stick naar het lichaam toe.

Met de stick onder de bal komen

Zo lang mogelijk balcontact houden

De bal omhoog richten

Korte slag

De bal niet te ver voor het lichaam (ca. 40 - 50 cm).

Handen bij elkaar, eventueel iets onder de top van de stick (verkorte grip) korte achterzwaai

Raak vanuit een polsbeweging

Snelle korte slag, eventueel met een loopbeweging in de achterzwaai

Handen blijven voor de knieën

Op het moment van raken knijp in de stick

Op het moment van slaan, gewicht op linkerbeen, linkerschouder boven linkerknie

Zwaai door, wijs naar de bal na het passen

Liften van de bal

De bal ligt diagonaal voor de voeten

Passeer door een korte duw over de stick van de tegenstander

Duw vanuit de polsen

Kaatsen

Linkerelleboog naar buiten, rechterelleboog naar achteren

Knieën gebogen

Bovenlichaam naar voren

Stap uit met één voet, afhankelijk van de doorgaande richting van de bal

Hef de armen zonder achterzwaai

Knijp in de stick

Geef de bal door één keer te slaan

De schouder en de vlakke stickzijde bepalen de speelrichting

Chop

De chop is zeer geschikt als scoringstechniek of als passeertechniek op watervelden

Bij het raken van de bal ligt de bal nu echter bij of zelfs achter de rechtervoet.

Raak de bal aan de achterkant met een korte, snelle slag.

De bal springt omhoog

De bal aannemen

Aannemen op de forehand

Lichte spreidstand, linkervoet iets voor rechtervoet

Knieën gebogen

Armen vrij van het lichaam

Houd uw linkerarm in een "kijk op uw horloge" positie

Houd de stick losjes vast met je rechterhand

Stick verticaal en "voorwaarts", de bal is bedekt

Stick iets boven de grond

Stop de bal voor de rechtervoet

Aannemen op de forehand in beweging

Beweeg naar de bal toe met de stick iets boven de grond

De platte stickzijde voor het lichaam om de bal te bedekken

Duw de rechterschouder naar de grond

Neem de bal diagonaal recht voor de rechtervoet

Forehand aannemen en bal naar linker voet brengen

Platte stick kant voor het lichaam om de bal te bedekken

Duw de rechterschouder naar de grond

Neem de bal diagonaal recht voor de rechtervoet

Linker elleboog wijst naar links, rechter elleboog wijst naar achteren

Tijdens of na het ontvangen van de bal breng je de bal naar de linkervoet

Draai de rechter pols zodat de rechter elleboog naar buiten wijst (rechts)

Dribbel verder met de bal op de backhand

Forehand open aannemen

Open ontvangen wordt gebruikt wanneer de balbezitter een aanvallende vervolgactie wenst te maken naar het doel van de tegenpartij.

De beweging weg naar links, al dan niet voorafgegaan door een lichaamsschijnbeweging naar rechts.

Pass komt van achteren en moet 'buitenom' gegeven worden op links

Laat de bal langs het lichaam rollen en ontvang de bal alleen langs het lichaam

Voeten wijzen bijna richting het doel van de tegenstander bij het ontvangen

Vervolgactie: passen of versnellen en eventueel het pad van de verdediger afsnijden

Backhand open aannemen

Hetzelfde als op de forehand.

De pass komt nu aan de rechterkant uit.

Draai de vlakke stickzijde op tijd om de bal op de backhand te ontvangen

Rol de bal langs het lichaam en ontvang hem langs de voorste voet.

Ontvang de bal niet te dicht bij het lichaam.

Bal van links aannemen

Steek ongeveer 45º van de grond.

Ontvang de bal bij de linkervoet, vertraag en leid de bal naar de rechterkant van het lichaam.

Draai de linker elleboog weg van het lichaam naar voren

Breng de bal in normale dribbel positie

Bal van rechts aannemen, voor het lichaam op de backhand

Draai de stick zo dat de haak naar beneden wijst

Stick ca. 45º ten opzichte van de grond

Rechter elleboog en de rug van de rechterhand wijzen in de richting van de bal

Ontvang de bal voor of zelfs voorbij de linkervoet

Leid de bal snel naar de normale dribbelpositie aan de rechterkant van het lichaam

Bal van rechts bij de achterste voet aannemen

Houd de stick ongeveer 45º ten opzichte van de grond

Draai het bovenlichaam naar de rechterzijde in de richting van de bal

Linker schouder draait naar voren, linker elleboog wijst naar voren

Voeten blijven naar voren wijzen

Ontvang de bal bij de achterste voet en leid de bal snel naar de normale dribbelpositie.

Houdt de bal op de forehand, weg van het lichaam.

Gesloten aannemen

Gesloten aannemen is gericht op het afschermen en beschermen van de bal.

De speler wil de bal niet verliezen.

Het ontvangen van de bal met de rug naar het vijandelijke doel

De bal voor het lichaam ontvangen met het lichaam tussen de bal en de tegenstander

Ellebogen uit elkaar om de bal optimaal af te schermen

Aannemen en open draaien

Ontvang de bal gesloten op de forehand

Scherm de bal af met het lichaam

Versnellen en dribbelen met een boog naar rechts om de tegenstander heen

Linker elleboog naar buiten, houd balcontact

Indien nodig, maak een schijnbeweging om de looprichting te camoufleren

Side-stop

Schijnbeweging waarbij de tegenstander wordt gepasseerd terwijl de aanvaller de bal ontvangt

De pass komt van links

Dreig de bal voor het lichaam te ontvangen door naar de bal toe te stappen

Stap terug en laat de bal voor het lichaam rollen

Ontvang de bal, draai de linkerschouder naar voren.

Eventueel de bal iets optillen en versnellen langs de tegenstander

Bal van rechts: Ontvang de bal dan met de backhand.

Passeerbewegingen

Haring truck

Dribbel naar de tegenstander

Dreig de bal voor het lichaam te brengen door de vlakke stickzijde licht te sluiten

Speel de bal naar de rechterkant van de tegenstander

Passeer de tegenstander aan de linkerkant

Kom snel terug in balbezit voor de vervolgactie

Chop

De bal ligt bij of zelfs achter de rechtervoet

Wanneer de stick van de tegenstander naar de bal gaat, sla je de bal naar achteren met een korte, snelle slag.

De bal springt omhoog over de stick van de tegenstander

Snel langs de tegenstander

Liftend aannemen

Lift de bal over de stick van de tegenstander in één beweging terwijl je de bal ontvangt

Platte stick kant "open"

Begeleid de bal tijdens de lift

Versnellen na de actie

Drag / Dummy links

Dribbel naar de tegenstander

Breng de bal recht voor het lichaam

Dreig langs de backhand van de tegenstander te gaan door de vlakke stickzijde te openen of door een schijnpass naar rechts.

Trek de bal voor de voeten wijd naar links. Dit kan ook gedaan worden door een korte snelle slag op de bal.

Vervolgactie: bijv. met één hand versnellen langs de linkerkant van de tegenstander en dan naar rechts dribbelen om af te snijden

Drag / Dummy rechts

Dribbel naar de tegenstander

De bal links voor het lichaam brengen

Dreigen om langs de forehand kant van de tegenstander te gaan, bijv. door een schijnpas naar links.

Ellebogen uit elkaar

Trek de bal voor de voeten wijd naar rechts

Tijdens een dummy beweeg met de stick over de bal, trek naar rechts

Accelereer langs de tegenstander en dribbel naar links om af te snijden

Triangel (rechts passeren)

De linkervoet is voor de rechtervoet

De bal is voor de linkervoet

Lichaamsgewicht op het linkerbeen

Haal de bal met de backhand diagonaal terug naar de rechtervoet, buiten bereik van de tegenstander

Breng lichaamsgewicht aan op het rechterbeen

Breng de bal naar rechts, voorbij de tegenstander

Shuffle

Handen in de normale greep, handen uit elkaar

Dribbel met de bal ver voor het lichaam.

Wanneer je dichtbij de tegenstander bent, pak je de bal met de haak.

Vervolgactie: versnellen naar links of rechts voor

Verdedigen

Tackle back

De tegenstander in balbezit van (rechts-)achter benaderen

Pak de bal door de bal van de stick te slaan

Tik pas als je naast de tegenstander loopt, zodat je niet de stick maar de bal raakt

Forehand block

Laat de tegenstander naar je toe rennen op je forehand

Diep door de knieën gebogen, lichaamsgewicht is laag en voor het lichaam

Stick in de linkerhand, houd bijna horizontaal

Houd de arm gestrekt

Blokkeer de bal in het midden van de stick

Duw de bal naar voren en naar links

Leg je rechterhand ook op de stick voor de vervolgactie

Shave

De tegenstander in balbezit van (rechts-)achter benaderen

Houd de stick in de linkerhand

De platte kant van de stick open zodat de platte kant naar boven wijst

Plaats de stick plat op de grond en tussen de bal en de voeten van de tegenstander

Met een snelle polsbeweging scheer je de bal van de onderkant van de stick van de tegenstander

Trek de bal naar je toe voor de vervolgactie

Steal

De tegenstander in balbezit van (rechts) achter benaderen

Stick in de linkerhand en platte stickzijde half open, de haak wijst naar beneden

Plaats de stick over de stick van de tegenstander tegen de bal

Met een snelle polsbeweging, breng je de bal naar rechts en 'steel' je de bal van de stick van de tegenstander.

Trek de bal naar je toe voor de vervolgactie

Jab op forehand

De Jab is een éénhandige techniek om balbezit te krijgen

Stick in de linkerhand

Platte stick kant open zodat de platte kant naar boven wijst

Linkerarm gestrekt, linkervoorvoet voor maximaal bereik

Steek de bal van de stick van de tegenstander met een snelle beweging

Stap daarna niet naar voren, maar naar achteren om niet gepasseerd te worden door de tegenstander

De jab garandeert niet altijd balbezit. De aanvaller kan de bal echter wel op zijn voeten krijgen. Deze techniek zorgt er meestal voor dat de tegenstander gestopt wordt

Jab als tackle back

De tegenstander in balbezit vanaf de zijkant benaderen

Stick in de linkerhand

Platte stick kant open zodat de platte kant naar boven wijst

Linkerarm gestrekt, linkervoorvoet voor maximaal bereik

Steek de bal van de stick van de tegenstander met een snelle beweging

De jab garandeert niet altijd balbezit, maar stopt in ieder geval de tegenstander.

Jab dribble

Stick in de linkerhand, arm bijna gestrekt

Snelle steekbeweging onder de bal

Probeer de bal zo hoog mogelijk te houden

Scoren

Slaan in de draai

Lichaamsgewicht op de linkervoet

Linker schouder naar het doel

Balpositie links voor het lichaam

Slaan in de loop

Lichaam voorwaarts

Armen weg van het lichaam

Goed voetenwerk

Variatie: slaan vanuit linkervoorvoet/rechtervoorvoet

Slaan vanaf het rechter been

Gewicht op het rechterbeen

Goed voetenwerk vereist

Snelle achterzwaai

Platte stick kant verticaal

Flats

Handen dicht bij de grond

Handen dicht bij elkaar

Stick 'veegt' over de grond

Combinatie van snelle arm- en polsbeweging

Hoge flats: hoog scorende techniek door een korte snelle lange klap vanuit de pols

Backhand flats

Handen laag bij de grond

Raak de bal met de zijkant van de stick

Combinatie van snelle arm- en polsbeweging

De positie van de bal en de polsbeweging bepalen de richting

Schuifslag

Handen los van elkaar

Goed voetenwerk vereist

Korte achterzwaai

De bal richten met de stick

Snelle en korte beweging

Chip

Stick bijna plat en een beetje gekanteld

Raak de bal met niet te veel kracht

Sleeppush

Gewicht op het rechterbeen

Bal in de krul van de stok

Rechterhand laag houden

Tip-in

Beweeg naar het doel en/of de bal

Op het moment van slaan, is de stick bij de grond

Stick beweegt niet, dus geef hem geen extra snelheid

De richting van de tip wordt bepaald door de hoek van de vlakke stickzijde: vlakke stickzijde open -> bal gaat omhoog

Bij een vlakke bal is het mogelijk om de stick plat te leggen = groter stickoppervlak

Bij een hoge bal: de stick verticaal leggen en passen met de haak of platte kant van de stick